Bwyty’r Oakeley Arms yn Eryri

Prydau cartref yn harddwch Gogledd Cymru

Mae gan yr Oakeley Arms far traddodiadol i adlewyrchu hanes yr adeilad. Yn y bar mae cadeiriau clud, soffas cysurus a thanau go iawn, felly dewch i yma i ymlacio’n llwyr.

Rydym yn falch iawn o’n hardal leol a chredwn fod rhai o gynhyrchion bwyd gorau Cymru i’w cael yma. Mae ein bryniau ir, ein dolydd gwylltion a’n harfordiroedd dramatig yn fannau perffaith i gynhyrchu rhai o fwydydd gorau Cymru.

Mae’r Cig Oen Morfa Heli, Halen enwog Môn, Hufen Iâ hufennog Cadwaladers, siocledi moethus Cathryn Cariad a’r Caws Cheddar dieflig o gryf Black-Bomber oll yn esiamplau gwych o’r diwylliant bwydgarol lleol.

Mae’r balchder yma i’w weld yn ein bwydlen am ein bod yn ymdrechu bob amser i gynnig prydau traddodiadol o Gymru gyda chynnyrch lleol a thymhorol lle gallwn. Mae bwydlen y bar yn cynnig amrywiaeth blasus o brydau cartref a seigiau arbennig, gydag opsiynau i lysfwytawyr a phrydau i blant.

Nodwch fod ein bwydlenni a’n byrddau seigiau arbennig yn newid yn rheolaidd.

Mae’r Oakeley Arms yn dŷ rhydd ac mae ein bar gorlawn yn cynnig cwrw, chwerw a seidr amrywiol o Gymru. Dewch i flasu ein cwrw hynod flasus ni ein hun, Cwrw Oakeley Dokeley, a gynhyrchwyd yn arbennig i ni gan fragdy lleol. Rydym hefyd yn cynnig cwrw gan fragdai adnabyddus o Gymru megis Purple Moose, Great Orme, Brains a Tomos Watkin, yn ogystal â wisgi, gwinoedd a gwirodydd o Gymru.

Mae brecwastau ar gael i bobl nad ydynt yn westeion rhwng 7:00 a 10:00am.

Rydym yn gweini te, coffi, cacennau a danteithion hefyd drwy gydol y dydd.

Amseroedd Agor

Bar (Llun i Sadwrn) 12:00 – 11:00pm
Bar (Sul) 12:00 – 10:30pm
Bwyd (Llun i Iau) 12:00 – 3:00pm a 6:00 – 9:00pm
Bwyd (Gwener i Sul) 12:00 – 9:00pm

Cadw bwrdd

Cinio Sul

Yng Ngwesty’r Oakeley Arms

Mae Cerfdy’r Oakeley Arms ar gael o 12:00 hyd 3:00 pm bob dydd Sul.

Byddem yn awgrymu eich bod yn cadw bwrdd yn ystod y cyfnodau prysur. Ffoniwch neu e-bostiwch i gadw bwrdd.

Ffôn: 01766 590 277
E-bost: info@oakeleyarms.co.uk

Cadw bwrdd
cysylltwch â ni

Cysylltwch â Oakeley Arms

01766 590277 | info@oakeleyarms.co.uk

Tan Y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3YU