Yr Oakeley Arms

Gwesty a Bwyty yn Eryri

Mae Gwesty a Bwyty’r Oakeley Arms yn Eryri mewn lleoliad perffaith, yn nhref fechan Blaenau Ffestiniog sy’n swatio yng nghalon prydferthwch Gogledd  Cymru. Mae’r ardal yn cynnig atyniadau gwych megis Zip World, Surf Snowdonia, Portmeirion ac, wrth gwrs, dim ond taith fer mewn car sydd ei hangen i gyrraedd, Yr Wyddfa ei hun. Mae’r gwesty’n lle gwych i dreulio’r noson ar ôl diwrnod anturus yn mwynhau popeth sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig.

Yn ein gwesty carreg traddodiadol y mae’r teulu’n ei rheoli o ddydd i ddydd, rydym yn cynnig noson glud yn un o’n hystafelloedd sengl neu ddwbl, ystafelloedd dau wely ac ystafelloedd i’r teulu, yn ogystal â’n bythynnod hunan-arlwyo sydd wedi cael eu hadnewyddu’n ofalus. Cewch noson dda o gwsg a deffro’n ffres i fwynhau un o’n brecwastau cartref blasus o gynhyrchion Cymru i’ch paratoi chi ar gyfer eich antur nesaf. Gallwch weld ein bwydlen frecwast yma.

Os oes chwant bwyd arnoch, beth am fwynhau un o’n prydau cartref sy’n defnyddio cynnyrch lleol? Rydym yn ceisio cynnig bwyd traddodiadol o Gymru bob amser gyda chynnyrch lleol a thymhorol lle gallwn. Byddai’n bechod peidio â defnyddio’r gorau pan fo i’w gael ar stepen ein drws! Mae bwydlen y bar yn cynnig amrywiaeth blasus o brydau cartref a seigiau arbennig, gyda dewisiadau i lysfwytawyr a phrydau i blant fel bod y rhai bach yn hapus hefyd. Gwelwch ein bwydlen brydau yma.

Mae’r Oakeley Arms yn dŷ rhydd ac mae ein bar gorlawn yn cynnig cwrw, chwerw a seidr amrywiol o Gymru. Dewch i flasu ein cwrw hynod flasus ni ein hun, Cwrw Oakeley Dokeley, a gynhyrchwyd yn arbennig i ni gan fragdy lleol. Rydym hefyd yn cynnig cwrw gan fragdai adnabyddus o Gymru megis Purple Moose, Great Orme, Brains a Tomos Watkin, yn ogystal â wisgi, gwinoedd a gwirodydd o Gymru. (Fel y gwelwch…rydym yn hynod falch o’n Cymreictod!)

 

Aros yn yr Oakeley Arms
Read our reviews

Beth mae pobl eraill yn ei feddwl?

cysylltwch â ni

Cysylltwch â Oakeley Arms

01766 590277 | info@oakeleyarms.co.uk

Tan Y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3YU