Cadw bwrdd

Bwyd cartref blasus o Gymru

Pan fyddwch wedi bod allan am ddiwrnod o hwyl ac antur, gall yr Oakeley Arms yn Eryri gynnig bwyd cartref blasus i’ch ymlacio a’ch adfywio. Efallai eich bod yn pasio ar eich ffordd adref, yn cymryd seibiant o weithgareddau’r diwrnod, neu’n aros dros nos yn un o ystafelloedd ein gwesty neu’n un o’n bythynnod; ein bwyty yw’r lle perffaith i lenwi’ch bol a pharatoi ar gyfer yr antur nesaf.

 

I gadw bwrdd, llenwch y ffurflen isod a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi.

Gwelwch ein bwydlen
cysylltwch â ni

Cysylltwch â Oakeley Arms

01766 590277 | info@oakeleyarms.co.uk

Tan Y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3YU

I gadw bwrdd, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'n tîm yn cysylltu â chi i gadarnhau bod bwrdd wedi'i gadw i chi.