Gwesty ac Ystafelloedd yn Eryri

Yng nghanol harddwch Gogledd Cymru

Ymhob ystafell yn ein Gwesty mae teledu lliw a chyfleusterau i wneud diodydd poeth.

Mae pob pris yn cynnwys brecwast blasus gyda chynhyrchion o Gymru. 

 

Mae gennym ystafelloedd sengl a dwbl, ystafelloedd dau wely ac ystafelloedd i’r teulu.
Mae gennym hefyd ystafelloedd gwesty sy’n ddelfrydol i deuluoedd am eu bod yn agos at ystafell ymolchi arall – dyna ddiwedd ar y dadlau ynglŷn â phwy sy’n cael mynd gyntaf!

Cewch fynd i mewn i’ch ystafell unrhyw bryd ar ôl 2pm a rhaid ymadael cyn 10am. Gallwn drefnu i chi gyrraedd yn fuan neu adael yn hwyr os cysylltwch o flaen llaw a bydd ein staff yn gwneud eu gorau i ateb eich gofynion.

Nid oes hawl gan unrhyw un ysmygu mewn unrhyw ran o’r gwesty.

Trefnwch eich gwyliau yn awr

Ein Prisiau

Rydym yn cynnig gwyliau penwythnos a phythefnos hefyd, ar yr amod bod lle ar gael. Gallwn gynnig disgownt y Gaeaf o 10% ar bob gwyliau yn y Bythynnod rhwng Hydref 2il a Chwefror 28ain. Mae brecwast ar gael bob dydd yn y bwyty i westeion y bythynnod gwyliau. Gwelwch ein bwydlen frecwast yma

Ystafelloedd yn y Gwesty

Sengl En-Suite: £65
Dau wely En-Suite:  £79-£100
Dwbl En-Suite:  £89 -£125
Teulu En-Suite (lle i 3 gysgu): £120
Teulu En-Suite (lle i 4 gysgu): £150

Mae prisiau’r gwesty’n cynnwys brecwast

Bythynnod Hunan-arlwyo

Prisiau o Fawrth 1af hyd Hydref 1af

Bwthyn 3 Gwely (6 o Bobl):
1 noson £210
7 noson £750

Bwthyn 2 Wely (4 o Bobl):
1 noson £160
7 noson £550

Bwthyn 1 Gwely (2 o Bobl):
1 noson £100
7 noson £400

Ceir disgownt y Gaeaf o 10% ar bob gwyliau yn y Bythynnod rhwng Hydref 2il a Chwefror 28ain. Mae mesuryddion £1 ar gyfer y trydan ymhob bwthyn. Mae’r prisiau wedi eu seilio ar wyliau Hunan-arlwyo.

Gwelwch beth sydd ar gael

MWYNHEWCH BOB MUNUD

TYLINO

Gallwch eich difetha’ch hun yn llwyr yn ystod eich gwyliau yma. Mae gennym Therapydd Tylino a Reiki cymwysedig y gallech drefnu apwyntiad i’w gweld yn y gwesty. Mae’r triniaethau’n cynnwys adweitheg, tylino gyda cherrig poeth a thylino pen yn y dull Indiaidd.
Anfonwch neges ebost at Ann Marie yn info@oakeleyarms.co.uk  i gael manylion llawn y triniaethau, prisiau ac amseroedd. Rhaid trefnu apwyntiad o flaen llaw.

TEITHIAU CERDDED GYDAG ARWEINYDD

Efallai eich bod yn ffansïo gwyliau cerdded anturus yng Nghymru, diwrnod allan ar y bryniau neu grwydr hamddenol ar hyd yr afon. Os felly, gallwn drefnu i dywysydd cerdded a mynydda cymwysedig eich helpu i gynllunio diwrnod diogel yn yr awyr agored. Gallwn roi cinio pecyn i chi os dymunwch; gofynnwch i’r staff am fanylion.

ANTURIAETHAU

I’r rheiny ohonoch sy’n chwilio am westy gerllaw Zip World, dim ond taith fer mewn car sydd ei hangen i gyrraedd yr atyniad ffantastig yma yn ogystal ag atyniadau anturus eraill yn ardal Eryri.

TREFNWCH EICH SESIWN DYLINO NAWR

Canslo’r Gwyliau

Bydd angen i chi dalu blaendal wrth archebu’ch gwyliau. Os byddwch yn rhoi llai na 48 awr o rybudd wrth ganslo, byddwn yn codi’r pris llawn arnoch/yn codi’r hyn sy’n weddill arnoch. Ni allwn dalu’r blaendaliadau yn ôl i chi. Rhaid i unrhyw un sy’n canslo anfon ebost at bookings@oakeleyarms.co.uk.

*Os ydych yn trefnu’r gwyliau drwy asiantaeth trydydd parti, efallai y bydd yr amodau a thelerau’n wahanol, gwiriwch cyn archebu os gwelwch yn dda*

Rydym yn derbyn cardiau Visa, MasterCard a Maestro, ac efallai y bydd angen i chi roi rhif y cerdyn i sicrhau’r archeb.

Rydym yn cadw’r hawl i rag-awdurdodi swm cyn i chi ddod i aros, a bydd hyn yn gostwng y credyd sydd ar gael ar eich cerdyn.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu gwestiynau eraill, ffoniwch neu anfonwch e-bost a byddwn yn hapus i helpu.

Ffôn: 01766 590 277 E-bost: info@oakeleyarms.co.uk