Priodasau a Digwyddiadau yn Eryri

Yn yr Oakeley Arms

Mae’r Oakeley Arms yn lle gwych i gynnal pob math o ddigwyddiadau, priodasau a gweithgareddau sy’n cynnwys cyfarfodydd corfforaethol, sesiynau hyfforddi, partïon pen-blwydd, cinio angladdau neu ddathliadau bedyddio.

Priodasau

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym fod yn rhan o ddiwrnod mawr unrhyw briodferch a phriodfab, felly beth am ddod i ddathlu gyda ni yn awyrgylch gwefreiddiol pentref Maentwrog? Mae ein gwesty hanesyddol yn Eryri’n lleoliad blaenllaw yng Ngogledd Cymru ar gyfer dathliadau priodas. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gloddesta i ateb gofynion unigolion, gwasanaeth gwych gan y staff, defnydd preifat o ystafelloedd gweithgareddau, pum erw o erddi a llety dros nos i westeion. Rydym yn arlwyo i grwpiau o hyd at 150 o bobl a gallwn hefyd gynnig cymorth a chyngor ar bob agwedd o’ch dathliad priodas fel eich bod yn gallu ymlacio a mwynhau eich diwrnod arbennig.

Ymwelwyr ar Goets

Gallwn ddarparu lle i grwpiau mewn coets aros am ginio neu gael seibiant o’u taith am fod gennym ddigonedd o le parcio i goetsys a bysiau mini. Gallwn hefyd gynnig lle i chi aros dros nos os cawn rybudd o  flaen llaw.

I drafod eich digwyddiad neu achlysur arbennig, ffoniwch neu anfonwch eich ymholiad mewn e-bost.

Ffôn: 01766 590 277
E-bost: info@oakeleyarms.co.uk

Cysylltwch
cysylltwch â ni

Cysylltwch â Oakeley Arms

01766 590277 | info@oakeleyarms.co.uk

Tan Y Bwlch, Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3YU